Terapie Metodou RUŠ

Jak probíhá terapie


Jak probíhá terapie

Terapeut si s vámi nejprve popovídá o vašich problémech a společně pojmenujete váš největší současný problém. Následně vede klienta cílenými otázkami a zcela logickými postupy nachází v minulosti příčiny jeho současných problémů. Tyto "bloky", "negace", či "negativní programy" potom zpracujete a tím je jednou provždy odstraníme. Tím také odstraníme příčinu současných potíží.

Při terapii máte zavřené oči, ale jste při vědomí a v každé chvíli víte, kde jste a co se s vámi děje. V zásadě se každá terapie skládá z těchto tří kroků: 

1. krok: "vytažení" negací z klientova podvědomí
2. krok: vyřešení nalezených negací klienta
3. krok: kontrola, že je negace (problém) trvale vyřešena


Jak dlouho terapie trvá

Terapie trvá 3 - 4 hodiny. Během jednoho sezení většinou vyřešíme nejen problém, se kterým klient přichází, ale i další vztahy, které mají největší vliv na náš život (rodiče, sourozenci). Po terapii lidé většinou cítí úlevu, "jako by z nich spadl balvan", obecně se cítí lépe a lehčeji, neboť už je nezatěžuje to, co přišli vyřešit. Ve dnech následujícíh někteří zažívají různé změny v životě, např. lidé kolem (včetně nejbližších) je najednou neštvou, vztahy se mění k lepšímu, odpadají nejrůznější strachy a vnitřní omezení typu "musím" či "nesmím", které donedávna řídily jejich život.   

Příprava na terapii

Na terapii metodou RUŠ se nemusíte nijak připravovat. Důležité je pouze být otevřený a upřímný, protože co si necháte pro sebe, to nemůžete zpracovat a bude vás to trápit dál..